Tietosuojaseloste

Veljekset Hokkanen Oy:n verkkosivujen tietosuoja- ja evästekäytännöt

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme tämän verkkosivuston kautta kerättäviä tietoja.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Nimi: Veljekset Hokkanen Oy
Y-tunnus: 0984291-7
Osoite: Otto Mannisen tie 6 B 13, 51200 Kangasniemi
Puhelinnumero: 040 502 7267
Sähköpostiosoite: yritys@hokkaset.mloposti.fi
Rekisteriasioita hoitava henkilö / tietosuojavastaava: Anne Puikkonen

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä mahdollistamaan palvelun edellyttämiä yhteydenottoja.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään tietojen lähettäjän suostumuksella. Nettisivuilla on näkyvillä yrityksen sähköpostiosoitteet, joihin voi lähettää viestejä yritykselle. Viestin lähettäessään henkilö antaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Viestien välityksellä lähetetyt tiedot tulevat ainoastaan Veljekset Hokkanen Oy:n, ja tarvittaessa yrityksen alihankkijoiden käyttöön. Yhteydenottolomakkeita ei sivuilla tällä hetkellä ole lainkaan.

Lisäksi sivuilta kerätään anonyymiä kävijätietoa, jota käytetään verkkosivuston kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Viestin lähettäjän tiedot ja vapaamuotoinen viestin sisältö.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa mahdollisesti tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostiviestien kautta kerätään tietoja suoraan viestin lähettäjältä. Anonyymiä tietoa sivujen kävijöistä (esim. millä sivuilla eniten käydään) kerätään webhotellin analytiikan kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen ja suojaus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Sivuilla käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Evästeillä ei voi tunnistaa sivuilla kävijää. Sivujen käyttäjällä on mahdollista estää evästeiden käyttö.

Lue lisätietoja sivuston evästeistä tästä.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse ja niitä säilytetään asianmukaisesti salasanasuojauksen takana. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä sekä yrityksen ja mahdollisesti alihankkijoiden henkilökunnalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle postitse osoitteeseen Veljekset Hokkanen Oy, Otto Mannisen tie 6 B 13, 51200 Kangasniemi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuojaseloste päivitetty 20.2.2023.